Δεοντολογία στην Αστρολογία: Εισήγηση του κυρίου Κονδύλη

imagesΟ κώδικας δεοντολογίας σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του Αστρολόγου στην Ελλάδα και να συντελέσει στην πραγμάτωση της αποστολής του. Ο κώδικας απευθύνεται στους Αστρολόγους είτε ασκούν παροχή υπηρεσιών αστρολογίας, είτε μέσα από τηλεφωνικές υπηρεσίες χρέωσης ανά μονάδα χρόνου (γνωστά ως 90χχχ), είτε συγγράφουν αστρολογικού περιεχομένου κείμενα, είτε σε συνεδρία με τον συμβουλευόμενο.

Ι Γενικές Υποχρεώσεις

1. – Πρωταρχική υποχρέωση του αστρολόγου είναι να διαφυλάξει το κύρος του επαγγέλματός του που το επιτυγχάνει:

Με το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαίωματά του, την αντικειμενικότητα, την αξιοπρέπεια, την ευσυνειδησία, την υψηλή συναίσθηση ευθύνης και την συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη και γενικά τη διατήρηση του έργου του σε υψηλά επίπεδα.

2. – Ειδικότερα ο αστρολόγος φροντίζει ώστε οι πράξεις, οι ενέργειες και γενικά η συμπεριφορά του να μη μειώνουν το επάγγελμά του στην κοινή γνώμη και ιδίως να μην έρχονται σε αντίθεση προς το «δημόσιο αίσθημα» του τόπου, όπου το ασκεί.

3. – Ο αστρολόγος φροντίζει να διατηρεί υψηλό το επίπεδο της εργασίας και να προφυλάσσει την τεχνική του και τις μεθόδους της από κάθε φθορά στην κοινή γνώμη. Ειδικότερα φροντίζει να εξασφαλίζει κατάλληλους όρους και συνθήκες για την διεξαγωγή της εργασίας του.

4. – Ο αστρολόγος όταν ασκεί την επαγγελματική πράξη, βασίζεται σε μεθόδους του Ωροσκοπίου και τεχνικών του και ΟΧΙ σε εκτός αστρολογίας τεχνικές –μαγεία, χαρτιά, καφέδες, χειρομαντείες, αυγά και άλλα.

5. – Στοιχεία για τον πελάτη και προσωπικά δεδομένα δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιεί ή να ανακοινώνει.

6. – Ο αστρολόγος έχει πρωταρχική υποχρέωση απέναντι στον πελάτη του να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για ό,τι περιέχεται σε γνώση του από την ιδιωτική ζωή και τις πράξεις του ακόμα και αν δεν του τα έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο πελάτης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα υποκείμενα έρευνας, που πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρώνεται η ανωνυμία τους, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

7. – Ο αστρολόγος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για ιδιοτελείς σκοπούς πληροφορίες που έτυχε να αντλήσει από τον πελάτη του.

8. – Συνιστάται ο αστρολόγος να μην προβαίνει σε μαγνητοφώνηση, κινηματογραφική λήψη ή φωτογράφηση (εκτός της καταγραφής συμπεριφοράς κοινωνικού συνόλου) χωρίς να το γνωρίζει ο πελάτης του ή τα υποκείμενα της έρευνας.

9. – Ο αστρολόγος δεν προσφέρει αυτόβουλα τις υπηρεσίες του σε μελλοντικούς πελάτες είτε παρακινεί κανένα να υποβληθεί σε εξέταση από αυτόν του ωροσκοπίου του, ακόμη και χωρίς αμοιβή.

10. – Λύση της υποχρέωσης για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο αστρολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του πελάτη του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς (οικείους, κηδεμόνα, δικαιοσύνη).

11. – Δεν επιτρέπεται στον αστρολόγο να παρουσιασθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης ή κατηγορίας του πελάτη του.

12. – Ο αστρολόγος δεν συζητά, περιπτώσεις πελατών του σε κύκλους εξωεπαγγελματικούς ή μη συγγενών επαγγελμάτων. Αν κατά τη διδασκαλία του ή στα συγγράμματα του θέλει να χρησιμοποιήσει υλικό περιπτώσεων, φροντίζει οπωσδήποτε να κατοχυρωθεί η απόλυτη ανωνυμία τους.

ΙΙ Σχέση προς συναδέλφους

1. – Αυτονόητο είναι ότι η παρουσίαση των τίτλων σπουδών καθώς και η αναγραφή ενδεχομένως των τίτλων και της εξειδίκευσης του αστρολόγου σε πινακίδες, επισκεπτήρια και άλλα έντυπα, πρέπει να ανταποκρίνεται απόλυτα προς την πραγματικότητα.

2. – Η γνωστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας του αστρολόγου πρέπει να γίνει κατά τρόπο ανάλογο προς το επίπεδο του επαγγέλματος και το ρόλο του στην κοινωνία.

3. – Όταν ο αστρολόγος προσφέρει τη βοήθειά του αντί αμοιβής, η αμοιβή του δεν πρέπει να είναι κατώτερη από τα καθορισμένα για το επάγγελμα όρια της αγοράς.

4.- Δυσμενείς κρίσεις για συναδέλφους δημοσίως, έστω και χωρίς να αναφέρονται ονόματα, φθείρουν το επάγγελμα στην κοινή συνείδηση και είναι επιζήμιες για όλους τους εκπροσώπους του.

5. – όταν κάποιος πελάτης ζητά τις υπηρεσίες του, ενώ ήδη δέχεται τις υπηρεσίες ενός επιστήμονα (ιατρού, νομικού κλπ), ο αστρολόγος δεν επεμβαίνει στις έρευνες, μελέτες, εργασίες με τις συμβουλές του ή με παροτρύνσεις του προς τον συμβουλευόμενο.

6. – Ο αστρολόγος επίσης δεν ιδιοποιείται την εργασία άλλου επιστήμονα. Όταν καταχωρεί σε εργασία του υλικά άλλων συναδέλφων, διατηρεί τα στοιχεία του επιστήμονα που εκπόνησε την εργασία ή το τεστ.

Με εκτίμηση προς την εταιρεία σας

Κώστας Κονδύλης

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.