Όρια ή Όροι – Γράφει ο Δρ. Χρήστος Παΐζης

(Η παρούσα πραγματεία συντάχθηκε από τον Δρα Χρήστο Παΐζη, δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο http://regulushellas.blogspot.gr/ και αναδημοσιεύτηκε στην προηγούμενη ιστοσελίδα της εταιρείας μας στις 13 Νοεμβρίου 2013)

.
«Οι σύγχρονοι αστρολόγοι πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά την αρχαία θεωρία των ορίων».
Alan Leo
.
PtolemyΗ εργασία για τα Όρια είναι καρπός πολύχρονης ερευνητικής δουλειάς, όχι μόνο αστρολογικής αλλά και φιλοσοφικής – φιλολογικής, βασίστηκε στο πρωτότυπο κείμενο του Πτολεμαίου και έλαβε υπόψη της όλα τα κριτικά υπομνήματα σπουδαίων φιλολόγων.
.
Προσπάθησε να βρει την κρυμμένη λογική των ορίων, να την ανασυντάξει και να μυήσει έτσι τον αναγνώστη – σπουδαστή στην Αστρο-Λογική, χωρίς την οποία η αστρολογική σκέψη είναι αδύνατη. Ως πρωτότυπη εργασία είναι ανοιχτή σε κάθε κριτική και βέβαια απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
.

Όρια ή Όροι
.
Μια από τις θεμελιώδεις δυνάμεις ενός πλανήτη.
.
Τα όρια είναι μια πενταπλή ανισομερής διαίρεση κάθε ζωδίου, όπου κάθε τμήμα κυβερνάται από ένα πλανήτη, ο οποίος έχει την ικανότητα να μεταμορφώνει όποιο πλανήτη βρεθεί στα όριά του και να τον κάνει να λειτουργεί με τις δικές του ιδιότητες.
.
Κανόνες των ορίων
.ptolemy-cosmo
– Όρια έχουν όλα τα ζώδια.
– Τα φώτα Ήλιος και Σελήνη δεν εμπλέκονται στα όρια. Κυβερνήτες των ορίων μπορεί να είναι μόνον οι πέντε πλανήτες: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος.
– Η σειρά των κυβερνητών των ορίων είναι υπολογισμένη και καθόλου τυχαία. Η σειρά πλανητών στα ζώδια καθορίζεται με τις θεμελιώδεις δυνάμεις του πλανήτη.
– Οι κακοποιοί (Άρης, Κρόνος) δεν μετέχουν συνήθως στα όρια, παρά μόνον στο τέλος τους.
.
Ας θυμόμαστε πως τα όρια δεν μετέχουν καθόλου στα φώτα, μετέχουν μόνον οι πέντε πλανήτες.
Οι δύο κακοποιοί πηγαίνουν πάντα στο τέλος των ορίων και η σειρά των κυβερνητών των ορίων καθορίζεται ως εξής:
.
1. Πρώτος κυβερνήτης σε ένα ζώδιο είναι αυτός που στο ζώδιο έχει τουλάχιστον μία θεμελιώδη δύναμη (θέση, έξαρση, τριπλότητα).
2. Δεύτερος θα πάει ο πλανήτης που στο επόμενο ζώδιο έχει τις περισσότερες θεμελιώδεις δυνάμεις.
3. Ο τρίτος κυβερνήτης είναι ο πλανήτης εκείνος που στο τρίτο ζώδιο έχει πάλι τις περισσότερες θεμελιώδεις δυνάμεις.
4. Οι δύο τελευταίοι κυβερνήτες θα είναι πάντα ο Άρης και ο Κρόνος, που εναλλάσσονται στις τελευταίες θέσεις με βάση την δυναμική που έχουν.
.
Στον Καρκίνο και στον Λέοντα ζώδια των φώτων, επειδή τα φώτα δεν υπολογίζονται, τη θέση των φώτων την έχει στο μεν Καρκίνο ο Άρης, στο δε Λέοντα ο Κρόνος.
.
Ας δούμε τα όρια του Κριού και τη συλλογιστική των κυβερνητών των ορίων:
.
– Ο πρώτος κυβερνήτης των ορίων θα πρέπει να έχει κάποια θεμελιώδη δύναμη σ’ αυτό το ζώδιο. Τη θέση αυτή την έχει ο Άρης, που όμως επειδή είναι κακοποιός και δεν έχει άλλη θεμελιώδη δύναμη στο Κριό δεν μπορεί να καταλάβει τα πρώτα όρια.
– Τη δεύτερη θεμελιώδη δύναμη (έξαρση) την έχει ο ‘Ήλιος, ο οποίος δεν υπολογίζεται στα όρια (κανόνας).
– Ο Δίας κυβερνά την τριπλότητα της φωτιάς (νυκτερινός κυβερνήτης.) άρα είναι ο μόνος από τους πέντε πλανήτες ο οποίος έχει μια θεμελιώδη δύναμη στον Κριό. Άρα ο Δίας είναι ο πρώτος κυβερνήτης στον Κριό.
– Ο δεύτερος κυβερνήτης των ορίων είναι ο κυβερνήτης του επόμενου ζωδίου, δηλ. η Αφροδίτη. Επειδή η Αφροδίτη στον Ταύρο είναι παντοδύναμη, έχει θέση και τριπλότητα.
– Το τρίτο όριο του Κριού συνδέεται με το 3ο ζώδιο από τον Κριό, δηλ. με τους Διδύμους.
– Στους Διδύμους ο Ερμής έχει θέση και τριπλότητα, άρα είναι ο κυβερνήτης των τρίτων ορίων.
– Το τέταρτο όριο συνδέεται με το 4ο ζώδιο που είναι ο Καρκίνος, όπου ο Άρης κυβερνά την τριπλότητα. Άρα τέταρτος κυβερνήτης των ορίων του Κριού είναι ο Άρης.
– Τέλος το πέμπτο όριο του Κριού το καταλαμβάνει ο Κρόνος.
.
Αριθμός των μοιρών που καταλαμβάνουν τα όρια:
– Οι δύο ευεργέτες Αφροδίτη και Δίας, καταλαμβάνουν από 7ο.
– Ο ουδέτερος Ερμής από 6ο.
– Οι δύο κακοποιοί Άρης και Κρόνος από 5ο.
.
Αν ένας πλανήτης διαθέτει περισσότερες από μία θεμελιώδεις δυνάμεις παίρνει άλλη 1ο η οποία αφαιρείται από τους πιο αργούς πλανήτες Δίας και Κρόνος.
.
Εφαρμογή στον Κριό
Κριός
Δίας
6ο
Αφροδίτη
14ο
Ερμής
21ο
Άρης
26ο
Κρόνος
30ο
.ptolemy-1
– Ο Δίας που είναι πρώτος καταλαμβάνει 7ο αρχικά.
– Η Αφροδίτη που στον Ταύρο έχει δύο θεμελιώδεις δυνάμεις (θέση και τριπλότητα) παίρνει 7ο + 1ο λόγω θεμελιώδους δύναμης. Άρα 8ο. Αυτή η έξτρα μοίρα αφαιρείται από τον Δία. Άρα ο Δίας έχει 6ο στον Κριό και η Αφροδίτη έχει 8ο.
– Ο Ερμής έχει κανονικά 6ο, όμως επειδή έχει και θεμελιώδη δύναμη στους Διδύμους (θέση και τριπλότητα) παίρνει 7ο στο Κριό και έξτρα αφαιρείται από τον Κρόνο.
– Ο Άρης κρατάει τις 5ο και ο Κρόνος έχει 4ο.
– Πλανήτης στα όριά του υπερενισχύεται.
– Ευμενής πλανήτης (π.χ. Αφροδίτη) σε όρια ευμενούς (Δίας) αυξάνει την ευεργεσία του.
– Πλανήτης δυσμενής σε όρια δυσμενούς αυξάνει την δυσμένειά του.
– Ευμενής πλανήτης σε όρια δυσμενούς χάνει την ευεργεσία του.
– Δυσμενής πλανήτης σε όρια ευμενούς γλυκαίνει.
.
Όρια του Ταύρου
.
Ταύρος
Αφροδίτη
8ο
Ερμής
15ο
Δίας
22ο
Κρόνος
26ο
Άρης
30ο
.
Αφροδίτη = 7ο + 1ο (θέση, τριπλότητα) = 8ο
Ερμής = 6ο + 1ο (θέση, τριπλότητα) = 7ο
Δίας = 7ο + 1ο + 1ο = 7ο
Κρόνος = 5ο – 3ο = 2ο
Άρης = 5ο + 1ο = 6ο
.
Στον Ταύρο φυσικά και πηγαίνει:
.
– Πρώτη η Αφροδίτη μιας και έχει δύο θεμελιώδεις δυνάμεις.
– Δεύτερος είναι ο Ερμής μιας και στο επόμενο ζώδιο έχει πάλι θέση και τριπλότητα.
– Στον Καρκίνο έξαρση έχει ο Δίας, άρα θα είναι ο τρίτος στη σειρά.
– Ο Λέοντας δεν υπολογίζεται (λόγω Ήλιου).
– Στη Παρθένο είναι πάλι ο Ερμής που έχει χρησιμοποιηθεί.
– Στο Ζυγό ο Κρόνος έχει έξαρση και τριπλότητα. Άρα τέταρτος στη σειρά είναι ο Κρόνος και φυσικά τελευταίος θα είναι ο Άρης, ο οποίος έχει θέση και τριπλότητα νερού.
.
Όρια των Διδύμων
.
Δίδυμοι
Ερμής
7ο
Δίας
14ο
Αφροδίτη
21ο
Άρης
25ο
Κρόνος
30ο
.
Ερμής = 6ο + 1ο = 7ο
Δίας 7ο + 1ο = 6ο
Αφροδίτη = 7ο
Άρης = 5ο + 1ο = 6ο
Κρόνος = 5ο – 1ο = 4ο
.
– Ο Ερμής παίρνει + 6ο από τη φύση του και άλλον 1ο λόγω θέσης και τριπλότητας δηλ 7ο.
– Ο Δίας από τη φύση του έχει 7ο, αφαιρείται 1ο από τον Ερμή, άρα 6ο.
– Η Αφροδίτη έχει 7ο γιατί στο Ζυγό έχει μόνον μία θεμελιώδη δύναμη.
– Ο Άρης έχει από τη φύση του + 5ο και λόγω θέσης και τριπλότητας + 1ο = 6ο Η 1ο που πήρε ο Άρης αφαιρείται από τις 5ο του Κρόνου και έτσι έχει 4ο.
΄.

 ptolemy-map

Όρια του Καρκίνου
.
Καρκίνος
Άρης
6ο
Δίας
13ο
Ερμής
20ο
Αφροδίτη
27ο
Κρόνος
30ο
.
Άρης =5ο + 1ο = 6ο
Δίας = 7ο
Ερμής = 6ο + 1ο = 7ο
Αφροδίτη = 7ο
Κρόνος = 5ο – 2ο = 3ο
.
Κανονικά θα έπρεπε στο πρώτο όριο αυτού του ζωδίου να είναι η Σελήνη, αυτό όμως δε γίνεται γιατί τα φώτα δεν μετέχουν στα όρια. Άρα το πρώτο όριο θα το πάρει ο Άρης γιατί έχει ειπωθεί πως ο Καρκίνος δίνεται στον Άρη. Έτσι ο Άρης έχοντας ενα τίτλο στο Καρκίνο (τριπλότητα) είναι φυσικό να παίρνει 1ο παραπάνω. Παίρνει, λοιπόν, 6ο από τον Καρκίνο (5ο λόγω της φύσης του και 1ο λόγω τίτλου).
.
Ο δεύτερος κυβερνήτης είναι συνδεόμενος με το επόμενο ζώδιο (Λέοντας), ο μόνος πλανήτης που στο ζώδιο αυτό είναι τιτλούχος είναι ο Δίας, ο οποίος έχει τριπλότητα μιας και κυβερνά τη τριπλότητα της φωτιάς. Δεν έχει όμως άλλο τίτλο στο Λέοντα, ο Δίας θα είναι ο δεύτερος κυβερνήτης του ορίου. Ο Δίας παίρνει 7ο από τον Καρκίνο, γιατί αυτή είναι η δυναμική του.
.
Ο τρίτος κυβερνήτης συνδέεται με το επόμενο ζώδιο που είναι η Παρθένος, στην οποία τιτλούχος είναι ο Ερμής, μιας και εκεί (Παρθένος) έχει θέση και έξαρση. Άρα παίρνει 7ο (6ο λόγω της φύσης του και 1ο λόγω των δύο τίτλων).
.
Το επόμενο ζώδιο είναι ο Ζυγός, πλανήτης με τίτλους σ’ αυτό το ζώδιο είναι και η Αφροδίτη (θέση) και ο Κρόνος (έξαρση και τριπλότητα). Επειδή όμως ο Κρόνος πρέπει να πάει τελευταίος στο τέταρτο όριο κυβερνήτης είναι η Αφροδίτη, η οποία παίρνει μόνο 7ο.
.
Ο τελευταίος κυβερνήτης υποχρεωτικά θα είναι ο Κρόνος, ο οποίος θα πάρει 5ο. Όμως, επειδή Άρης και ο Ερμής πήραν παραπάνω μοίρες (2ο), οι δύο αυτές μοίρες θα αφαιρεθούν από το Κρόνο και τελικά αυτός θα πάρει 3ο.

ptolemy-3

.
Όρια του Λέοντα
.
Λέοντας
Δίας
6ο
Ερμής
13ο
Κρόνος
19ο
Αφροδίτη
25ο
Άρης
30ο
.
Δίας = 7ο – 1ο = 6ο
Ερμής = 7ο
Κρόνος = 6ο
Αφροδίτη = 7ο
Άρης = 5ο
.
Αφού ο Κρόνος έχει αποδοθεί στο Λέοντα στη θέση του Ήλιου, θα μπορούσε να καταλαμβάνει το πρώτο όριο αν είχε κάποια θεμελιώδη δύναμη στο Λέοντα. Δεν έχει όμως, άρα δεν πηγαίνει πρώτος.
Πρώτος θα πάει ο Δίας, ο οποίος είναι ο μόνος πλανήτης στο Λέοντα με τίτλο, μιας και κυβερνά τη τριπλότητα της φωτιάς.
.
Ο επόμενος κυβερνήτης θα συνδέεται με το επόμενο ζώδιο της Παρθένου και βέβαια δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ερμή, ο οποίος στο ζώδιο αυτό έχει και θέση και έξαρση.
.
Στο Ζυγό τριπλά τιτλούχος είναι ο Κρόνος, λόγω έξαρσης, τριπλότητας και δύναμης από τον Ήλιο που αντιπροσωπεύει. Άρα λογικό είναι να καταλαμβάνει το τρίτο όριο του Λέοντα.
.
Ο τέταρτος κυβερνήτης είναι η Αφροδίτη μιας και στο ζώδιο του Σκορπιού έχει τίτλο, μιας και είναι συγκυβερνήτης της υδάτινης τριπλότητας.
.
Τελευταίος βέβαια είναι ο Άρης.
.
Μοίρες των πλανητών
.
– Ο Δίας παίρνει 7ο, χάνει όμως 1ο επειδή ο Ερμής που ακολουθεί αντί για 6ο παίρνει 7ο.
– Ο Κρόνος επειδή έχει διπλό τίτλο στους Διδύμους (έξαρση και τριπλότητα) παίρνει +1ο = 6ο, που το χάνει η Αφροδίτη και μένει κι αυτή με 6ο.
– Τέλος ο Άρης έχει 5ο.
.
Όρια της Παρθένου
.
Παρθένος
Ερμής
7ο
Αφροδίτη
13ο
Δίας
18ο
Άρης
24ο
Κρόνος
30ο
.
Ερμής = 7ο
Αφροδίτη = 7ο – 1ο = 6ο
Δίας = 8ο – 3ο = 5ο
Άρης = 2ο = 6ο
Κρόνος = 5ο + 1ο = 6ο
.
– Το πρώτο όριο είναι αυτονόητο πως κυβερνιέται από τον Ερμή, μιας και σ’ αυτό το όριο έχει και θέση και έξαρση.
– Το δεύτερο όριο συνδέεται με το Ζυγό. Τιτλούχος εκεί είναι ο Κρόνος (έξαρση και τριπλότητα), αλλά επειδή πάει πάντα στο τέλος, κυβερνήτης του ορίου θα εκληφθεί η Αφροδίτη.
– Το επόμενο όριο συνδέεται με τον Τοξότη, άρα με τον Δία, ο οποίος στο ζώδιο αυτό έχει και θέση και τριπλότητα, είναι διπλά τιτλούχος.
– Το τέταρτος κυβερνήτης είναι ο Άρης επειδή αυτός ο πλανήτης έχει έξαρση στον Αιγόκερω, αλλά επίσης ήταν και κυβερνήτης του Σκορπιού, το οποίο δεν λάβαμε υπόψη.
– Στον Υδροχόο έχουμε το πέμπτο όριο της Παρθένου, το οποίο συνδέεται με τον Κρόνο, ο οποίος εκεί έχει δύο τίτλους (θέση και τριπλότητα).
.
Μοίρες των πλανητών
.
– Ο Ερμής, ως τιτλούχος στην Παρθένο παίρνει 7ο.
– Η Αφροδίτη παίρνει μόνο 7ο αλλά της αφαιρείται η μοίρα του Ερμή και μένουν 6ο.
– Ο Δίας παίρνει 7ο, δεν του αναγνωρίζεται η τριπλότητα και επειδή του αφαιρούνται 2ο από τον Κρόνο και ο Άρης πάει 5ο.
– Ο Άρης λόγω έξαρσης και τριπλότητας παίρνει 6ο.
– Ο Κρόνος λόγω θέσης και τριπλότητας παίρνει 6ο.
.
Άρα χωρίς τη χρήση του κριτικού υπομνήματος τα όρια της Παρθένου είναι ασαφή.
.

ptolemy-astro-sos

.
Όρια του Ζυγού
.
Ζυγός
Κρόνος
6ο
Αφροδίτη
11ο
Δίας
19ο
Ερμής
24ο
Άρης
30ο
.
Κρόνος = 5ο + 1ο = 6ο
Αφροδίτη = 7ο – 1ο = 6ο
Δίας = 7ο + 1ο = 8ο
Ερμής = 6ο – 1ο = 5ο
Άρης = 5ο + 1ο = 6ο
.
– Τα πρώτα όρια του Ζυγού τα καλύπτει δικαιωματικά ο Κρόνος, γιατί στο ζώδιο αυτό έχει δύο θεμελιώδεις δυνάμεις, έξαρση και τριπλότητα
– Το επόμενο όριο καλύπτεται από την Αφροδίτη, η οποία έχει έναν τίτλο από τον Ζυγό (θέση) κι ένα τίτλο από το επόμενο ζώδιο (Σκορπιό) μιας και είναι συγκυβερνήτης της τριπλότητας του νερού.
– Το τρίτο όριο καταλαμβάνεται από το Δίας μιας και το τρίτο ζώδιο μετά το Ζυγό είναι ο Τοξότης.
– Το τέταρτο όριο καταλαμβάνεται από τον Ερμή (Υδροχόο) μιας και κυβερνά την τριπλότητα του αέρα.
– Το τελευταίο όριο καταλαμβάνεται από τον Άρη.
.
Μοίρες των πλανητών
.
Ο Κρόνος παίρνει 6ο λόγω δύο θεμελιωδών δυνάμεων (έξαρση και τριπλότητα).
– Η Αφροδίτη παίρνει 5ο αντί 7ο, γιατί της αφαιρείται η μονάδα του Κρόνου και η μονάδα του Δία που ακολουθεί.
– Ο Δίας παίρνει 8ο, αντί 7ο, λόγω των δύο θεμελιωδών δυνάμεών του.
– Ο Ερμής 5ο, αντί για 6ο, γιατί του αφαιρείται μια μονάδα η οποία έχει προστεθεί στον Άρη μιας και αυτός έχει τίτλο και στους Ιχθύς και στον Κριό. Κι αφού στην Αφροδίτη αναγνωρίστηκε το επόμενο ζώδιο πρέπει ν’ αναγνωριστεί και στον Άρη.
.
Όρια του Σκορπιού
.
Σκορπιός
Άρης
6ο
Δίας
14ο
Αφροδίτη
21ο
Ερμής
27ο
Κρόνος
30ο
.
Άρης = 5ο + 1ο = 6ο
Δίας = 7ο + 1ο = 8ο
Αφροδίτη = 7ο
Ερμής = 6ο
Κρόνος = 5ο – 2ο = 3ο
.
– Το πρώτο όριο καταλαμβάνεται από τον Άρη, λόγω δύο θεμελιωδών δυνάμεων (θέση και τριπλότητα).
– Το δεύτερο όριο καταλαμβάνεται από το Δία λόγω Τοξότη.
– Τρίτη είναι η Αφροδίτη γιατί στον Αιγόκερω έχει μια θεμελιώδη δύναμη (τριπλότητα).
– Τέταρτος ο Ερμής λόγω ότι κυβερνά τη τριπλότητα του αέρα (Υδροχόος)
– Τελευταίος είναι ο Κρόνος.
.
Μοίρες των πλανητών
.
Ο Άρης παίρνει 6ο αντί για 5ο λόγω των δυο τίτλων (θέση και τριπλότητα).
– Ο Δίας παίρνει 8ο αντί 7ο για τον ίδιο λόγο (θέση και τριπλότητα).
– Η Αφροδίτη παίρνει 7ο, κανονικά.
– Ο Ερμής παίρνει 6ο κανονικά.
– Και οι 2ο που πλεονάζουν (1ο του Άρη και 1ο του Δία) αφαιρούνται από τον Κρόνο μιας και ο Κρόνος στους Ιχθύς δεν έχει τίτλο και στο επόμενο ζώδιο (Κριός) έχει τη χειρότερη θέση.
.

ptolemy-astrologers

.
Όρια του Τοξότη
.
Τοξότης
Δίας
8ο
Αφροδίτη
14ο
Ερμής
19ο
Κρόνος
25ο
Άρης
30ο
.
Δίας = 7ο + 1ο = 8ο
Αφροδίτη = 7ο – 1ο = 6ο
Ερμής = 6ο – 1ο = 5ο
Κρόνος = 5ο + 1ο = 6ο
Άρης = 5ο
.
– Ο Δίας θα είναι πρώτος λόγω Τοξότη (θέση και τριπλότητα).
– Η Αφροδίτη δεύτερη λόγω τριπλότητας στον Αιγόκερω.
– Ο Ερμής τρίτος λόγω τριπλότητας (Υδροχόος)
– Ο Κρόνος τέταρτος γιατί προηγήθηκαν ζώδια όπου αυτός είναι παντοδύναμος (Αιγόκερως και Υδροχόος) και τελευταίος θα πάει ο Άρης.
.
Μοίρες των πλανητών
.
Ο Δίας παίρνει 8ο αντί 7ο, συν 1ο λόγω θεμελιωδών δυνάμεων (θέση και τριπλότητα).
– Η Αφροδίτη χάνει τη μονάδα και παίρνει 6ο αντί 7ο. Τη μονάδα τη κέρδισε ο Δίας.
– Ο Ερμής παίρνει 5ο αντί 6ο γιατί κερδίζει 1ο ο Κρόνος = 6ο μιας και προηγήθηκαν ζώδια με τίτλους αυτού του πλανήτη.
– Τελευταίος είναι ο Άρης με 5ο.
.
Όρια του Αιγόκερω
.
Αιγόκερως
Αφροδίτη
6ο
Ερμής
12ο
Δίας
19ο
Άρης
25ο
Κρόνος
30ο
.
Αφροδίτη = 7ο – 1ο = 6ο
Ερμής = 6ο
Δίας = 7ο
Άρης = 5ο
Κρόνος = 5ο + 1ο = 6ο
.
– Στον Αιγόκερω πρώτη είναι η Αφροδίτη λόγω τριπλότητας (Αιγόκερως -γη).
– Δεύτερος ο Ερμής λόγω τριπλότητας (Υδροχόος-αέρας).
– Tρίτος ο Δίας λόγω θέσης (Ιχθύς).
– Τέταρτος ο Άρης λόγω θέσης (Κριός) και
– Τελευταίος ο Κρόνος.
.
Μοίρες των πλανητών
.
Η Αφροδίτη παίρνει 6ο (αντί 7ο ) γιατί χάνει1ο που τη κερδίζει ο Κρόνος που παίρνει 5ο + 1ο = 6ο, γιατί είναι στο ζώδιό του τελευταίος και πρέπει κάπως ν’ αποζημιωθεί.
– Οι υπόλοιποι παίρνουν τις αναλογούσες μοίρες.
.
Όρια του Υδροχόου
.
Υδροχόος
Κρόνος
6ο
Ερμής
12ο
Αφροδίτη
20ο
Δίας
25ο
Κρόνος
30ο
.
Κρόνος = 5ο + 1ο = 6ο
Ερμής = 6ο
Αφροδίτη = 7ο + 1ο = 8ο
Δίας = 7ο – 2ο = 5ο
Κρόνος = 5ο
.
– Στον Υδροχόο ο Κρόνος επειδή έχει δύο θεμελιώδεις δυνάμεις (θέση και τριπλότητα) κατέχει τα πρώτα όρια, αν και κακοποιός.
– Δεύτερος πηγαίνει ο Ερμής που έχει τριπλότητα στον αέρα (Υδροχόος), και που θα ήταν πρώτος αν δεν παρενέβαινε ο Κρόνος.
– Τα τρίτα όρια τα καταλαμβάνει η Αφροδίτη μιας και στο ζώδιο των Ιχθύων έχει δύο θεμελιώδεις δυνάμεις (έξαρση και τριπλότητα).
– Τελευταίος ο Άρης.
.
Μοίρες των πλανητών
.
Ο Κρόνος παίρνει 6ο λόγω διπλού τίτλου.
– Ο Ερμής παίρνει 6ο, τη συνήθη τιμή του.
– Η Αφροδίτη θα πάρει 8ο λόγω διπλού τίτλου.
– Ο Δίας 5ο λόγω αφαίρεσης των μονάδων που πήραν οι άλλοι.
– Ο Άρης, τέλος θα πάρει 5ο.
.
Όρια των Ιχθύων
.
Ιχθύες
Αφροδίτη
8ο
Δίας
14ο
Ερμής
20ο
Άρης
26ο
Κρόνος
30ο
.
Αφροδίτη = 7ο + 1ο = 8ο
Δίας = 7ο – 1ο = 6ο
Ερμής = 6ο
Άρης = 5ο
Κρόνος = 5ο
.
– Η Αφροδίτη παίρνει πρώτη θέση λόγω διπλού τίτλου (έξαρση και τριπλότητα).
– Ο Δίας δεύτερος λόγω θέσης (Ιχθύες).
– Ο Ερμής φυσικά τρίτος.
– Οι δύο κακοποιοί στο τέλος και πρώτος ο Άρης λόγω τίτλου στο Κριό (θέση) και στους Ιχθύες (τριπλότητα).
.
Σύμφωνα με τον Alan Leo ένας πλανήτης σε όρια ενός άλλου είναι σαν ν’ απορροφάται, να μεταμορφώνεται στη φύση του άλλου πλανήτη.
.

ptolemy-astrology

.
Σύμφωνα όμως με πιο ορθολογιστικές απόψεις φαίνεται να ισχύει το εξής:
.
α) πλανήτης στα όριά του , πολλαπλασιάζει τη δυναμική του
β) κακοποιός σε αγαθοποιό -> «μαλακώνει»
γ) κακοποιός σε όρια κακοποιού -> σκληραίνει
δ) αγαθοποιός σε όρια αγαθοποιού -> πολλαπλασιάζει την ευεργεσία του
ε) αγαθοποιός σε όρια κακοποιού -> περιορίζει την ευεργεσία του
Κανόνας
.
Πλανήτης στα όρια κάποιου άλλου, χρωματίζει όλα τα θέματά του με τη φύση του πλανήτη που είναι στα όρια.
.
Πρόσωπα
Χαλδαϊκή σειρά: Κρόνος, Δίας, Άρης, Ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, Σελήνη.
.
Κανόνες
.
Πλανήτης στα δικά του πρόσωπα ενισχύεται λιγότερο απ’ ότι στα όρια.
– Πλανήτης σε πρόσωπα άλλου πλανήτη είναι σαν να επιδιώκει μια συνομιλία μ’ αυτόν, σαν να ζητά τη βοήθειά του για να βγάλει τη δυναμική του.
– Όταν υπάρχει ταύτιση προσώπου και δεκανού, τότε ο πλανήτης εκεί υπερενισχύεται και βάζει έντονα τη παρουσία του.
– Όταν ένας πλανήτης βρίσκεται στα πρόσωπα και στο δεκανό ενός άλλου πλανήτη χρωματίζεται έντονα απ’ αυτόν.
.
Για παράδειγμα:
.
α) κάποιος πλανήτης στις 3ο Κριού χρωματίζεται έντονα από τον Άρη (πρόσωπα και δεκανό) όμως είναι στα όρια του Δία, ο οποίος μπορεί να χρωματίσει πιο εύκολα τον πλανήτη που είναι στα όρια του Άρη και άρα το Αρειανό στοιχείο δεν θα βγει έντονα.
β) αν τώρα πάλι ένας πλανήτης είναι στις 8ο Κριού είναι πάλι στο δεκανό και στα πρόσωπα του Άρη. Είναι όμως στα όρια της Αφροδίτης, η οποία Αφροδίτη λόγω αδυναμίας στον Κριό δεν μπορεί να νικήσει τον Άρη κι έτσι σ’ αυτή τη μοίρα (8ο Κριού) το Αρειανό στοιχείο θα υπερτερήσει.
.
Πίνακας Θεμελιωδών Δυνάμεων σύμφωνα με τον Πτολεμαίο
.
.
Σημ: Η μοίρα δηλώνει μέχρι που φτάνει ο πλανήτης στα Πρόσωπα.
.
* Νυχτερινή/Ημερήσια
1η δημοσίευση στο http://regulushellas.blogspot.gr/

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.