Σεμινάριο των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος “Βασικές Τεχνικές Πρόβλεψης”

Σεμινάριο των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος “Βασικές Τεχνικές Πρόβλεψης”

Εισηγητές:15 May

Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου
Άθαν Ζέρβας
Βαγγέλης Πετρίτσης
Φωτεινή Ορσάρη
Βασίλης Παπαδολιάς

Στις 15 Μαΐου. Μην το χάσετε!