Σεμινάριο των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος «Βασικές Τεχνικές Πρόβλεψης»

Σεμινάριο των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος «Βασικές Τεχνικές Πρόβλεψης»

Εισηγητές:15 May

Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου
Άθαν Ζέρβας
Βαγγέλης Πετρίτσης
Φωτεινή Ορσάρη
Βασίλης Παπαδολιάς

Στις 15 Μαΐου. Μην το χάσετε!