Γίνετε Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Αστρολογίας!

Όσοι επιθυμείτε να διαδοθεί η Αστρολογία και η Αστρολογική Παιδεία στην Ελλάδα και θέλετε να κάνετε κάτι γι’ αυτό, τότε σκεφτείτε την πιθανότητα να γίνετε μέλος του σωματείου του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.

Βάσει καταστατικού, τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ενδιαφέρονται για την ενασχόλησή τους, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά, με την αστρολογία και αποδέχονται το Καταστατικό και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ως τακτικό μέλος του σωματείου εγγράφεται ο/η υποψήφιος ύστερα από αίτησή του/της προσυπογεγραμμένη από δύο τακτικά μέλη του σωματείου, που τον/την προτείνουν, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

Επιπλέον, βάσει του πρακτικού Δ.Σ. αρ.14/20.2.2023, η παραπάνω απόφαση θα βασίζεται σε πόρισμα τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του σωματείου και το οποίο πόρισμα θα προκύπτει από συνέντευξη με τον/την εκάστοτε υποψήφιο, η οποία θα εστιάζεται κυρίως στις σπουδές, τις γνώσεις και το ιστορικό του/της υποψηφίου, ειδικά στον τομέα της Αστρολογίας.

Εν όψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί για το 2023 μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 8 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη, και ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω zoom το σαββατοκύριακο 11-12 Μαρτίου 2023.

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα εξής βήματα. Πατώντας παρακάτω στο view in full screen θα ανοίξει ένα αρχείο pdf, το οποίο περιλαμβάνει την αίτηση που θα χρειαστεί να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε, να σκανάρετε και να μας στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pasyfastro@gmail.com . Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρετε ποια δύο τακτικά μέλη του σωματείου την προσυπογράφουν. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητάς σας καθώς και από ένα σύντομο βιογραφικό σας, το οποίο να εστιάζεται στη σχέση σας με την Αστρολογία και στους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εγγραφείτε στον ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.. Μαζί με την αίτηση αποστέλλετε και αποδεικτικό καταβολής του δικαιώματος εγγραφής στο σωματείο, το οποίο βάσει καταστατικού ανέρχεται στα €20.

Με την υπαγωγή σας στον ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. συμμετέχετε στη διάδοση της Αστρολογίας και της Αστρολογικής Παιδείας και απολαμβάνετε μιας σειράς προνομίων και εκπτώσεων (πατήστε εδώ για σχετικές πληροφορίες).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του σωματείου, Δρα Βαγγέλη Πετρίτση, στο τηλέφωνο: 6977-786410, ή στη Γραμματέα μας κυρία Φωτεινή Ορσάρη στο τηλέφωνο 6974-622301.

Βοηθήστε κι εσείς στην προσπάθεια για διάδοση της Αστρολογίας και της Αστρολογικής Παιδείας στην Ελλάδα!

Αίτηση-για-Εγγραφή-στο-Μητρώο-Μελών-του-ΠΑΣΥΦΑ