Καταστατικό του Σωματείου ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. “Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Αστρολογίας”

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

1. Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο  «ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.»

2. Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτού επί της οδού Προμπονά αριθ 23 – Άνω Πατήσια.

3.  Το σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σωματείου είναι:

   1. Η διάδοση και η καθιέρωση της Αστρολογίας και της Αστρολογικής Παιδείας με όλα τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Το σωματείο, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η Αστρολογία αποτελεί ένα συγκροτημένο και συστηματοποιημένο σώμα γνώσεων με διάρκεια στον χρόνο και έκταση στον χώρο, θα υποστηρίξει πως ό,τι έχει καθολικότητα και διάρκεια έχει αναμφισβήτητα αξία και πως, ως εκ τούτου, αξίζει της προσοχής ακόμα και όσων είναι απόλυτα ενάντιοι σε αυτή. Κατ’ επέκταση, το σωματείο θα υποστηρίξει ότι η Αστρολογία δικαιούται να συγκαταλέγεται ισότιμα ανάμεσα σε όλες τις δραστηριότητες που συνθέτουν τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Continue reading