Καταστατικό του Σωματείου ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. “Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Αστρολογίας”

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

1. Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο  «ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.»

2. Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτού επί της οδού Προμπονά αριθ 23 – Άνω Πατήσια.

3.  Το σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σωματείου είναι:

   1. Η διάδοση και η καθιέρωση της Αστρολογίας και της Αστρολογικής Παιδείας με όλα τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Το σωματείο, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η Αστρολογία αποτελεί ένα συγκροτημένο και συστηματοποιημένο σώμα γνώσεων με διάρκεια στον χρόνο και έκταση στον χώρο, θα υποστηρίξει πως ό,τι έχει καθολικότητα και διάρκεια έχει αναμφισβήτητα αξία και πως, ως εκ τούτου, αξίζει της προσοχής ακόμα και όσων είναι απόλυτα ενάντιοι σε αυτή. Κατ’ επέκταση, το σωματείο θα υποστηρίξει ότι η Αστρολογία δικαιούται να συγκαταλέγεται ισότιμα ανάμεσα σε όλες τις δραστηριότητες που συνθέτουν τον ανθρώπινο πολιτισμό.

 

   2. Η υπεράσπιση της Αστρολογίας καθώς το σωματείο θα επιχειρήσει να αποδείξει πως δεν της λείπει κανένα από τα στοιχεία που συγκροτούν μια αυστηρά επιστημονική δραστηριότητα. Με σεμινάρια, άρθρα, διαλέξεις, ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια, βιβλία, μαθήματα, το σωματείο θα αναδείξει εκείνη την αστρολογική δραστηριότητα που βρίσκεται υψηλότερα από την καθαρά ψυχαγωγική αστρολογία, που χρησιμοποιείται για λόγους εμπορικούς και περιέχει προσεγγίσεις γενικόλογες και απλουστευτικές. Έτσι, το σωματείο θα εκθέτει στη βάσανο της κριτικής και θα αποκαλύπτει την κενότητα κάθε αβάσιμης μελλοντολογίας ή τυχόν εύκολης και δήθεν «αστροψυχολογίας» καθώς και κάθε αυθαιρεσίας που θα διεκδικεί το κύρος της Αστρολογίας. Επιπλέον το σωματείο θα προσπαθήσει να «συνομιλήσει» επί ίσοις όροις με τις άλλες επιστήμες, ειδικά με εκείνες που έχουν άμεση σχέση με την Αστρολογία (π.χ. Αστρονομία, Ψυχολογία, Ιστορία, κ.α.) χωρίς, όμως, να θεωρεί ότι η ύπαρξή της εξαρτάται από αυτές. Γι’ αυτό και θα προβεί στη διεξαγωγή άρτια σχεδιασμένων επιστημονικών ερευνών, που σκοπό θα έχουν να δείξουν την εγκυρότητα της Αστρολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα προωθήσει εργασίες επιστημονικού περιεχομένου και θα προβάλει ιδιαίτερα το έργο επιστημόνων που εργάζονται για την ανύψωση της Αστρολογίας σε επιστήμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

   3. Η οικοδόμηση ενός καθαρά αστρολογικού σωματείου σε συνεργασία με επαγγελματίες αστρολόγους, το οποίο θα θέσει τα κριτήρια με τα οποία κανείς θα μπορεί να ονομάζεται αστρολόγος. Βάσει αυτών θα σχεδιαστεί μελλοντικά ένα πρόγραμμα σπουδών που να εκπαιδεύει και να καταρτίζει άτομα στην Αστρολογία. Έτσι, θα προσδιοριστεί με ακρίβεια το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της Αστρολογίας και θα περιοριστούν η προχειρότητα και ο τυφλός εμπειρισμός που επικρατούν στον χώρο.

   4. Η προώθηση της σύγχρονη τάσης της δυναμικής αντιμετώπισης του ωροσκοπίου, εκείνης που αναδεικνύει τάσεις και αντιπαρατίθεται σε κάθε μοιρολατρική εξέτασή του. Επομένως, δεν θα υποστηρίξει την άποψη που δέχεται το ωροσκόπιο ως «άπαξ διά παντός» δεδομένη σφραγίδα, καθώς σε αυτό το αρχιτεκτονικό σχέδιο που είναι ο αστρολογικός χάρτης μπορούν να επιδράσουν πλήθος άλλων παραγόντων (π.χ. οικογένεια, σχολείο, κοινωνικοί θεσμοί), οι οποίοι θα διαμορφώσουν τελικά την προσωπικότητα. Φυσικά, η προώθηση της θέσης αυτής, που αποτελεί πια τη θέση όλων των σοβαρών αστρολογικών σχολών ανά τον κόσμο, δεν σημαίνει πως το σωματείο δεν θα ακούσει ή δεν θα προβάλει αντίθετες απόψεις, αρκεί αυτές να έχουν επιχειρήματα, σαφήνεια, δομή, ό,τι δηλαδή συγκροτεί μια επιστημονική άποψη. Επεκτείνοντας τα παραπάνω το σωματείο θα επιτρέπει την έκφραση όλων των απόψεων πάνω στα θεμελιώδη δίπολα που απασχολούν την αστρολογική δραστηριότητα (π.χ., ελευθερία ή αναγκαιότητα; ελεύθερη βούληση ή ετεροκαθορισμός;). Σκοπός, όμως, θα είναι τελικά να υπάρχει ένα «διά ταύτα», έστω και ως γενική τάση της πλειοψηφίας των μελών στο εκάστοτε επίμαχο θέμα. Με τον τρόπο αυτό το σωματείο θα πετυχαίνει την ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα χωρίς να μετατρέπεται σε όμιλο άγονων συζητήσεων ή σε μωσαϊκό διιστάμενων απόψεων. Στο πλαίσιο της «ενότητας στην πολλαπλότητα» το σωματείο θα επιδιώξει να δείξει πως όλες οι τάσεις και οι σχολές που έχουν αναπτυχθεί στους κόλπους της Αστρολογίας (π.χ. Ινδική, Δραγώνιος, Κοσμοβιολογία, Uranian, Θεωρία των Ρυθμών, Αρμονικές, Πύλες, κ.α.) πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Θα επιδιώξει, επιπλέον, να βρει και να αναδείξει τη συνεισφορά και τη λειτουργικότητα του κάθε κλάδου που περιέχεται στο ενιαίο σώμα γνώσεων της Αστρολογίας.

   5. Η διατύπωση ενός δεοντολογικού κώδικα που να υπαγορεύει τον τρόπο άσκησης και την ηθική ποιότητα του επαγγέλματος του αστρολόγου. Τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας, το σωματείο θα προωθεί την Αστρολογία εκλαϊκευτικά, αλλά όχι απλουστευτικά, θα ενδιαφέρεται για τα καθημερινά θέματα και θα έχει χαρακτήρα παρεμβατικό χωρίς να καταφεύγει σε απεραντολογία, αοριστολογία και λαϊκισμό.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Το σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση του σκοπού του  με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως αναπύσσοντας δράσεις όπως:

   1. Η οργάνωση παραρτημάτων, λεσχών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας  των μελών του.

   2. Η οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, αστρολογικών σεμιναρίων, αστρολογικών συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων.

   3.  Η σύσταση ειδικών ομάδων έρευνας και μελέτης.

   4. Η έκδοση περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, και βιβλίων και η δημιουργία ιστοτόπων.

   5. Η δημιουργία βιβλιοθηκών, φυσικών και ηλεκτρονικών, και βάσεων δεδομένων.

   6. Η παρουσία στον έντυπο και ηλεκρονικό τύπο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή στο κοινό του σκοπού του και του έργου του.

   7. Η με κάθε τρόπο αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων των  μελών του για την επίτευξη των σκοπών του και

   8. Η συνεργασία με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, και Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία έχει σχέση με τον σκοπό του.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΛΗ

   1. Τα μέλη του σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

   2. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου πρόσωπο που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και πρόσωπο που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

   3. Η ιδιότητα μέλους του σωματείου είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα μητρώα μελών του σωματείου.

   4. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα:

Ιδρυτικά μέλη
Ιδρυτικά μέλη είναι όλα τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα, τα οποία είχαν τη πρωτοβουλία ίδρυσης του σωματείου.

Τακτικά μέλη
  α. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, έλληνες ή αλλοδαποί, τα οποία κατοικούν στην Ελλάδα, ενδιαφέρονται για την ενασχόληση τους, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά, με την αστρολογία και αποδέχονται το Καταστατικό του σωματείου.

   β. Ο αριθμός των Τακτικών μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.

   γ. Ως Τακτικό μέλος του σωματείου εγγράφεται ο υποψήφιος ύστερα από αίτηση του προσυπογεγραμμένη από δύο τακτικά μέλη του σωματείου, που τον προτείνουν, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

   δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης  του υποψηφίου για εγγραφή του ως τακτικό μέλος του σωματείου, ο υποψήφιος δεν μπορεί να καταθέσει νέα αίτηση πριν τη παρέλευση ενός (1) έτους.

Επίτιμα μέλη

   α. Επίτιμα μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, έλληνες ή αλλοδαποί, τα οποία είναι ενήλικα και παρείχαν μεγάλη ηθική ενίσχυση ή εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο για την επίτευξη του σκοπού του  ή εργάστηκαν  για τους σκοπούς της αστρολογίας γενικότερα.

   β. Ο αριθμός των Επίτιμων μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.

   γ. Ως Επίτιμο μέλος του σωματείου εγγράφεται  ο υποψήφιος ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του σωματείου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα Τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται:

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου.

δ. Να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του σωματείου.

στ. Να αποχωρούν ελεύθερα από το σωματείο.

   2. Τα επίτιμα μέλη του σωματείου:

α. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, μπορούν όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις  και να διατυπώνουν άποψη ή κρίση  συμβουλευτικά χωρίς ψήφο και

β. Απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή και δικαίωμα εγγραφήςστο σωματείο και δεν έχουν καμμία οικονομική υποχρέωση προς το σωματείο.

   3. Μέλη του σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα Τακτικά μέλη του σωματείου οφείλουν:

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

β. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου.

γ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο σωματείο.

δ. Να καταβάλλουν τη τακτική ετήσια συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο σωματείο.

ε. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

στ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία, που αφορά τα σωματεία, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του σωματείου.

   2. Τα Τακτικά μέλη του σωματείου τα οποία  διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει ένα (1) έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής στο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   1. Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών του σωματείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου και συνίσταται:

α. Στην επίπληξη του μέλους.

β. Στην προσωρινή αποβολή του μέλους από το σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ. Στην οριστική  διαγραφή του μέλους από  τα Μητρώα μελών του σωματείου.

   2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

   3. Η  διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου.

   4. Το  Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ή η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου δεν μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή ποινής αν προηγουμένως δεν έχει καλέσει το μέλος του σωματείου που κρίνεται να υποβάλει γραπτά τις απόψεις του.

   5. Οι αποφάσεις, που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

   6.  Το μέλος του σωματείου, στο οποίο επιβλήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου πειθαρχική κύρωση   προσωρινής αποβολής του από το σωματείο ή οριστικής  διαγραφή του  από  τα Μητρώα μελών του σωματείου, έχει το δικαίωμα να προσφύγει εναντίον της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε σ΄ αυτό η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και σε κάθε περίπτωση μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

   7. Η διαγραφή μέλους από τα Μητρώα μελών του σωματείου αποφασίζεται κυρίως αν επί ένα (1) έτος το μέλος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο.

   8. Μέλος του σωματείου, το οποίο διαγράφεται από τα Μητρώα μελών του σωματείου, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από κάθε νόμιμη παροχή προς αυτό, ειδικότερα δε πόρου του σωματείου θεωρούνται:

α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του σωματείου και η δαπάνη εγγραφής τους.

β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών του σωματείου.

γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του σωματείου.

δ. Τα εισοδήματα από συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες.

ε.  Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το σωματείο.

   2.  Το ύψος των ποσών για τη δαπάνη εγγραφής ως μέλους του σωματείου και για τις τακτικές ετήσιες συνδρομές και έκτακτες  συνδρομές των μελών του σωματείου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Στη περίπτωση δε κατά την οποία  το ύψος της έκτακτης συνδρομής επιβάλλεται να υπερβεί το διπλάσιο της τακτικής ετήσιας συνδρομής μέσα στο ίδιο έτος την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

  3. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το σωματείο. γίνονται δεκτές μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

   4. Οι πόροι θα διατίθενται αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

   2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

   3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

   4. Οι πόροι εισπράττονται, αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου, το οποίο υπογράφεται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους.

   5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε λογαριασμό του σωματείου σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.

   6. Η ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό ενεργείται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή και από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

   7.    Οι πληρωμές του σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

   8.    Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου προκειμένου για ποσό μικρότερο από τριακόσια ευρώ (300,00 €), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφόσον γι΄ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οργανα του σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση των μελών του, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 11: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου, δια του οποίου εκδηλούται η θέληση των μελών του σωματείου, και αποφασίζει επί των θεμάτων που προβλέπει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

   2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της από τα παρόντα τακτικά μέλη του σωματείου, καθώς και από τα παρόντα τακτικά μέλη του σωματείου.

   3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά το έτος μέσα στο πρώτο τρίμηνο του, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

   4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα Τακτικά μέλη του σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των Τακτικών μελών του σωματείου, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης  του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.

   5. Τα Τακτικά μέλη του σωματείου καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Τα Επίτιμα μέλη του σωματείου καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

   6. Στη πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, του χρόνου και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

   7. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση.

   8. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών του σωματείου, εάν όλα ανεξαιρέτως τα τακτικά μέλη του σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

   9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

   1. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων τακτικών μελών του σωματείου και καλούνται τα τακτικά μέλη του σωματείου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου προβαίνει στην καταμέτρηση των παρευρισκομένων τακτικών  μελών για να διαπιστωθεί αν η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης.

   2. Τα μέλη του σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο.

   3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του σωματείου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αναβάλονται για την επόμενη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και  με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θεωρείται σε απαρτία η Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου.

   4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών μελών του σωματείου με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

   5. Για την τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου, την έγκριση εσωτερικών Κανονισμών του σωματείου, την αναστολή των εργασιών του σωματείου και τη διάλυση του σωματείου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του σωματείου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών μελών του σωματείου.

   6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του σωματείου, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

   7. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη του σωματείου, τα οποία  έχουν δικαίωμα ψήφου.

   8. Ο νομικός σύμβουλος του σωματείου μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου.

   9. Θεωρούνται και είναι άκυρες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

   10. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για φύλαξη τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα πουφέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

   2. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:

α. Η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού.

β. Ο απολογισμός του έργου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

γ.  Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από τριακόσια ευρώ (300,00 €).

δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας  άνω των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

στ. Η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου.

θ. Η εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του σωματείου.

ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου για σπουδαίο λόγο ή βαρειά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του σωματείου.

ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών στα τακτικά μέλη του σωματείου.

ιε. Η απόφαση για προσχώρηση του σωματείου σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης έκτασης.

ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου.

ιζ. Η έγκριση εσωτερικών Κανονισμών του σωματείου.

ιη. Η αναστολή των εργασιών του σωματείου.

ιθ. Η διάλυση του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές (5μελες) Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και έναν (1) Σύμβουλο, οι οποίοι είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μεταξύ των Τακτικών μελών του σωματείου με δύο (2) αναπληρωτές τους.

   2. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου αντικαθιστούν με την σειρά της εκλογής τους τα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχωρούντα, μη δυνάμενα να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ή θανόντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

   3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, ψηφίζουν όμως μόνο όταν αναπληρώνουν τακτικό μέλος.

   4.  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου είναι τριετής (3ετής).

   5. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου  συγκροτείται, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία των εκλογών, σε σώμα υπό την Προεδρία του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων ορίζεται με κλήρο. Η ψηφοφορία για τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου είναι μυστική.

   6. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

   7. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης απόφασης και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

   8. Το Διοικητικό  Συμβούλιο του σωματείου συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απαρτία σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και δεν είναι δυνατόν αυτή να επιτευχθεί με αντικατάσταση των απόντων μελών του από τα αναπληρωματικά μέλη του, τότε τα παρόντα μέλη συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου για διενέργεια εκλογών.

   9. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

   10. Τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

   11. Τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

   12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

   13. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

   14.  Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις, τις οποίες υπογράφουν ο Πρόεδρος του και ο Γενικός Γραμματέας του και στις οποίες αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

   15. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

   16. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

   17. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε (5), μαζί με τα αναπληρωματικά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την διοίκηση του  Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

   18. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τα οποία αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται παραιτημένα.

   19. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με το σωματείο με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

   20. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου είναι τιμητική και άμισθη, όμως μπορεί να καταβάλλεται σ΄ αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου, έξοδα κίνησης, διατροφής και διαμονής, όταν μετακινείται εκτός του τόπου της κατοικίας του για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο.

   21. Ολο το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μπορεί να παραιτηθεί, γνωστοποιεί όμως την απόφαση του τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με επιστολή του σε όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου και καλεί ταυτόχρονα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου:

   1. Διοικεί το σωματείο.

   2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του σωματείου.

   3. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών του σωματείου καθώς και την διαγραφή τους.

   4. Δια του Προέδρου του και του Γενικού Γραμματέα του συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου.

   5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου.

   6. Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού του σωματείου.

   7. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

   8. Διορίζει από τα μέλη του σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του σωματείου.

   9. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.

 10. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

  11. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το σωματείο.

 12. Καθορίζει το ύψος του ποσού της εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής και των έκτακτων εισφορών των μελών του σωματείου.

   13. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

   14. Διορίζει νομικό σύμβουλο του σωματείου και άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

   15. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σωματείο.

  16. Διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, συνδιασκέψεις, επιμορφωτικές διαλέξεις και πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο του σωματείου.

   17. Ιδρύει γραφεία του σωματείου και εκτός της έδρας του.

   18. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού ή ηλεκτρονικού εντύπου και ενημερωτικού δελτίου.

   19. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου:

α. Συγκαλεί, μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου.

γ. Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των τρίτων και των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ή η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις εκτελώντας τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία του σωματείου.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του σωματείου.

ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα αξιόγραφα.

η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τους λογαριασμούς σε Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα του σωματείου.

ι. Ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου.

ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του σωματείου.

ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

   2. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου:

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του σωματείου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του σωματείου.

  3. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου:

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του σωματείου.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως,  που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

γ. Κινεί μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τους τηρούμενους σε Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα λογαριασμούς του σωματείου.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και του Προέδρου του, της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου και  της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου ό,τι του ζητηθεί και κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του σωματείου.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό του σωματείου και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για την οικονομική κατάσταση του σωματείου.

στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

   1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου υποβάλουν σχετική αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το σωματείο.

   2. Η αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβάλεται μόνο από Τακτικά μέλη του σωματείου, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνει ότι  δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα σχετιζόμενο με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  του σωματείου.

   3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει ενιαίο πίνακα υποψηφίων με απόλυτη αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου, ο οποίος  γνωστοποιείται έγκαιρα στα μέλη του σωματείου με κάθε πρόσφορο μέσο.

   4. Τα στοιχεία των υποψηφίων και ξεχωριστά  για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου καταχωρούνται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκτυπώνεται ικανός αριθμός ψηφοδελτίων.

   5. Προκειμένου να γίνουν εκλογές για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο της και διενεργεί τις εκλογές και συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας, στο οποίο φαίνονται τα τακτικά μέλη του σωματείου που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει οριστικά τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου.

   6. Με μυστική ψηφοφορία τα Τακτικά μέλη του σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμηση του να σταυρώσει μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και μέχρι δύο (2) υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου.

   7. Τα κατοικούντα εκτός της έδρας του σωματείου Τακτικά μέλη του σωματείου, εφόσον δεν προσέλθουν στις αρχαιρεσίες και είναι τακτοποιημένα ταμειακά, ψηφίζουν με συστημένη επιστολή μέσα στην οποία θα υπάρχει φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας τους ή του διαβατηρίου τους και μέσα σε λευκό φάκελο το ψηφοδέλτιο. Η επιστολή αυτή πρέπει να ταχυδρομηθεί έγκαιρα και να έχει φτάσει στο σωματείο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

   8.  Εκλέγονται οι υποψήφιοι που κατά σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) πρώτοι από αυτούς από το ψηφοδέλτιο του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και οι επόμενοι δύο (2) μετά από αυτούς είναι αναπληρωματικά μέλη του. Οι  δύο (2) πρώτοι από αυτούς από το ψηφοδέλτιο της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου και οι επόμενοι δύο (2) μετά από αυτούς είναι  αναπληρωματικά μέλη της.

   9. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που εκλέγεται αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

   10.  Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου συγκροτούνται σε σώμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 5 του  14ου άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου εκλέγεται, μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μεταξύ των Τακτικών μελών του και αποτελείται από δύο (2) μέλη με δύο (2) αναπληρωτές αυτών.

   2.  Η ιδιότητα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου είναι τιμητική και άμισθη.

   3. Η Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου ελέγχει την οικονομική κατάσταση του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου το αργότερο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της.

   4. Ο έλεγχος από την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου ενεργείται, είτε μετά από παραγγελία είτε αυτεπάγγελτα, οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους.

   5. Η Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Στη περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο είναι:

   1. Υποχρεωτικά:

α. Μητρώο μελών του σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών του σωματείου.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνέλευσης των μελών του σωματείου.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

   2. Προαιρετικά:

α. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

Το σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του σωματείου και η απόφαση της λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

   1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

   2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου για έγκριση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του σωματείου και η απόφαση της λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

   1. Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του σωματείου και η απόφαση της λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών μελών του σωματείου.

  2. Την διάλυση του σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ή τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του αριθμού των ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών του σωματείου ή η Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

   3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το σωματείου για παράβαση του νόμου που διέπει τα σωματεία ή του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως του δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του σωματείου περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση του κύκλου τη φράση “ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2017” και στην περιφέρεια του κύκλου  την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ».

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο σωματείου με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή να συνάπτουν με το σωματείου συμβάσεις οι οποίες συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

   2. Το σωματείου μπορεί να μετάσχει σε ευρύτερες ομοειδείς ενώσεις σωματείων, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

   3. Πράξεις των οργάνων του σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το σωματείο εφόσον γίνονται μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους και κατά τον χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο:  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η οικονομική επιβάρυνση των Τακτικών μελών του σωματείου, μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση, καθορίζεται ως εξής:

α. Το δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο των Τακτικών μελών στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €).

β. Η ετήσια συνδρομή των Τακτικών μελών του σωματείου στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €).

ΑΡΘΡΟ 27ο 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα, αφού συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο σύνολο του και κατ΄ άρθρο, εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα στην Αθήνα από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη του σωματείου και υπογράφεται ως ακολούθως, θα ισχύσει δε αυτό την εγγραφή του σωματείου στο, τηρούμενο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δημόσιο Βιβλίο Σωματείων.

ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

…………………………………..

One thought on “Καταστατικό του Σωματείου ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. “Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Αστρολογίας”

  1. […] ή επαγγελματικά, με την αστρολογία και αποδέχονται το Καταστατικό και τον Κώδικα Δεοντολογίας του […]

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.