Αστρολογία και Εκλογές στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα: Μέρος Ι – Γράφει ο Δρ. Βαγγέλης Πετρίτσης

(Η παρούσα πραγματεία συντάχθηκε από τον Δρα Βαγγέλη Πετρίτση, δημοσιεύτηκε στο astro-analyses.blogspot.gr στις 7 Φεβρουαρίου 2015 και δύο ημέρες αργότερα αναδημοσιεύτηκε στην προηγούμενη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.)

Οι τελευταίες εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, οι οποίες οδήγησαν για πρώτη φορά τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην εξουσία, σε συνεργασία βέβαια με τους ΑΝ.ΕΛ., διεξήχθησαν με Ερμή ανάδρομο. Αυτή είναι μια κάπως «περίεργη» αστρολογική συγκυρία για να εκλεγεί κυβέρνηση καθώς οι αναδρομές του Ερμή αναφέρονται συχνά ως περίοδοι εσωστρέφειας και ενδοσκόπησης που ευνοούν αναθεωρήσεις προηγούμενων αποφάσεων παρά τα καινούρια ξεκινήματα. Για το λόγο αυτό, θεωρήσαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε μια ανασκόπηση των αστρολογικών δεδομένων που έχουν σηματοδοτήσει εκλογή κυβέρνησης από τη μεταπολίτευση και μετά. Άλλωστε, αυτή είναι η περίοδος που οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε καλύτερα και που μας αφορά πιο άμεσα.

Πριν γίνει η ανασκόπηση, καλό είναι να αναφέρουμε ότι το ωροσκόπιο στο οποίο θα βασιστούμε είναι εκείνο που οι περισσότεροι αστρολόγοι δέχονται ως το ωροσκόπιο της σύγχρονης Ελλάδας, δηλαδή εκείνο που προέκυψε από την υπογραφή του Γ΄ Πρωτοκόλλου του Λονδίνου στις 3/2/1830. Το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που αναγνωριζόταν ταυτόχρονα ανεξάρτητο (και όχι απλά αυτόνομο) ελληνικό κράτος που διέθετε συγκεκριμένα (και όχι αόριστα) εδαφικά όρια. Στο εν λόγω ωροσκόπιο έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο Ερμής είναι στάσιμος προς ανάδρομος στο ζώδιο του Υδροχόου στον 10ο οίκο, τον οίκο που συνδέεται με το πολίτευμα, την κυβέρνηση, την άρχουσα τάξη, το κύρος και τη διεθνή εικόνα μιας χώρας. Μια τέτοια οικοθεσία αποδίδει στον Ερμή έναν ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο στο ωροσκόπιο της Ελλάδας και ακόμη πιο βαρύνοντα γιατί ο Ερμής είναι επιπλέον κυβερνήτης του ωροσκοπίου (κυβερνά τον ωροσκόπο της χώρας στους Διδύμους).

Τι σημαίνει όμως η στασιμότητα του Ερμή πριν να αναδρομήσει; Θα λέγαμε ότι συνεπάγεται ένα αίσθημα κατεπείγοντος για αναθεώρηση ιδεών και απόψεων που είχαν εκφραστεί στο διάστημα πριν την αναδρομή του. Επομένως, η αναθεώρηση συνεπάγεται ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε για καινούριες ιδέες ή απόψεις αλλά για μια επανεξέταση των ήδη υπαρχουσών η οποία στοχεύει στον έλεγχο και την τροποποίησή τους. Άρα, σε γενικές γραμμές η στασιμότητα του Ερμή εγκαινιάζει μια περίοδο, την αναδρομή του, όπου ακόμα ευνοούνται οι ιδέες, έστω τροποποιημένες, της προ αναδρομής περιόδου.

Έτσι λοιπόν, η στασιμότητα του Ερμή στο ωροσκόπιο της Ελλάδας δεν είναι τυχαία δεδομένου του ότι το Γ΄ Πρωτόκολλο αποτελούσε αναθεώρηση προηγούμενων Συνθηκών και Πρωτοκόλλων, άρα δεν ήταν κάτι καινούριο, και φυσικά αφορούσε θέματα του οίκου όπου βρίσκεται ο Ερμής, του 10ου δηλαδή, όπως είναι το πολίτευμα, η κυβέρνηση και το κύρος της χώρας. Επιπλέον, το Γ΄ Πρωτόκολλο προέβλεπε βασιλευομένη δημοκρατία με ξένο βασιλέα, κάτι που δεν ήταν ουσιαστικά καινούριο εφόσον προηγούμενα Πρωτόκολλα προέβλεπαν υποτέλεια στον Σουλτάνο, άρα σε έναν άλλου τύπου ξένο «βασιλέα». Το Γ΄ Πρωτόκολλο προέβλεπε επίσης ότι στη θέση του Κυβερνήτη της χώρας θα παρέμενε ο Ιωάννης Καποδίστριας ο οποίος πάλι δεν ήταν καινούριος εφόσον είχε αναλάβει την εξουσία της χώρας δύο χρόνια νωρίτερα.

Συνεπώς, αυτό που θα υποστηρίξουμε εδώ είναι ότι η αστρολογική συγκυρία και η ιστορία γύρω από την υπογραφή του Γ΄ Πρωτοκόλλου μας βοηθά να δομήσουμε ένα πρότυπο εξελίξεων το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε τουλάχιστον δύο πράγματα: από τη μία, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο επιλέγονται συγκεκριμένες χρονικές συγκυρίες για διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα και, από την άλλη, μας επιτρέπει να προβλέπουμε με σχετική ακρίβεια την επανεκλογή ή μη μιας κυβέρνησης στην Ελλάδα. Πριν εξηγήσουμε επακριβώς την ερευνητική μας υπόθεση, θα υπενθυμίσουμε εδώ ότι το Γ΄ Πρωτόκολλο συμφωνήθηκε με τον Ερμή να είναι στάσιμος προς ανάδρομο στον 10ο οίκο του ωροσκοπίου. Η στασιμότητά του σημαίνει ότι ο Ερμής βρισκόταν τότε σε ένα κομβικό σημείο τόσο του δικού του κύκλου όσο και του κύκλου Ηλίου-Ερμή, εφόσον με την αναδρομή του αρχίζει η επαναπροσέγγισή του προς τον Ήλιο, ενώ η οικοθεσία του υποδηλώνει την άμεση επιρροή του στην κυβέρνηση της χώρας.

Βάσει των παραπάνω κάνουμε την εξής υπόθεση:

Το ωροσκόπιο της Ελλάδας θα είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητο» στα τέσσερα κομβικά σημεία του κύκλου του Ερμή (α. είσοδος στη σκιά του, β. αναδρόμηση, γ. ορθοδρόμηση και δ. απελευθέρωση από τη σκιά του) όπως επίσης και στα δύο κομβικά σημεία του κύκλου Ηλίου-Ερμή (κατώτερη και ανώτερη σύνοδος Ηλίου-Ερμή). Μιλάμε λοιπόν στο σύνολο για έξι κομβικά σημεία. Δεδομένης της οικοθεσίας του Ερμή στο ωροσκόπιο της Ελλάδας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας από τους τομείς όπου δύναται να εκδηλωθεί η «ευαισθησία» του ωροσκοπίου όταν ο Ερμής βρεθεί σε ένα από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά σημεία είναι η εκλογή κυβέρνησης. Μπορούμε μάλιστα να χωρίσουμε την υπόθεση αυτή σε δύο σκέλη:

α) Αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα είναι ο Ερμής να βρίσκεται κοντά σε κάποιο από αυτά τα έξι κομβικά σημεία. Το κοντινό της απόστασης το ορίζουμε δίνοντας μια ανοχή 8º εκατέρωθεν του σημείου ή 10º αν πρόκειται για σύνοδο με τον Ήλιο. Προφανώς, η εν λόγω συνθήκη είναι μόνο αναγκαία και όχι ικανή, γιατί αν είχαμε διεξαγωγή εκλογών σε κάθε ένα από αυτά τα κομβικά σημεία, τότε θα είχαμε εκλογές κάθε λίγο και λιγάκι…

Αυτό το σκέλος της υπόθεσης βασίζεται στο ότι το Γ΄ Πρωτόκολλο συμφωνήθηκε με τον Ερμή σε ένα από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά σημεία (στο σημείο της αναδρόμησης) και αποτελούσε ένα «υποκατάστατο» εκλογών καθώς με αυτό επιβεβαιωνόταν η αποδοχή του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας και οριζόταν ο Λεοπόλδος του Σαξβούργου ως Βασιλιάς της Ελλάδας.

β) Αναγκαία και ικανή συνθήκη για διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης, δηλαδή για διαδοχική επανάληψη θητείας από την ίδια κυβέρνηση, είναι ο Ερμής να βρίσκεται όχι μόνο κοντά σε κάποιο από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά σημεία αλλά και εντός σκιάς, αναδρομής ή απελευθέρωσης στις ακριβώς προηγούμενες εκλογές. Επειδή η ανώτερη σύνοδος Ηλίου-Ερμή αποτελεί την αντικειμενική υλοποίηση της ιδέας που γεννιέται με κατώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή, όσο δηλαδή ο Ερμής είναι ακόμα ανάδρομος, το σκέλος αυτό της υπόθεσης επεκτείνεται και στις περιπτώσεις όπου ο Ερμής βρίσκεται σε φάση ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο, πάντα στις ακριβώς προηγούμενες εκλογές.

Αυτό το σκέλος της υπόθεσης βασίζεται στο ότι το Πρωτόκολλο του Λονδίνου που προηγήθηκε του Γ΄ Πρωτοκόλλου συμφωνήθηκε στις 22 Μαρτίου 1829 με τον Ερμή σε φάση απελευθέρωσης 3º μακριά από τη μοίρα όπου είχε ορθοδρομήσει στις 14 Μαρτίου 1829. Ο Καποδίστριας ήταν ήδη στην εξουσία το 1829 όταν συμφωνήθηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και πράγματι «επανεξελέγη»  με το Γ΄ Πρωτόκολλο ένα χρόνο μετά.

Επεξηγηματικά, υποθέτουμε ότι δεν επανεκλέγεται η ίδια κυβέρνηση όταν οι εκλογές που προηγήθηκαν διεξήχθησαν με τον Ερμή πριν από σκιά ή μετά από απελευθέρωση (με εξαίρεση την ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή) γιατί έτσι δεν αφήνεται περιθώριο για «αναθεώρηση» και «επ-αν(α)-εκλογή» της ίδιας κυβέρνησης. Το περιθώριο αυτό αφήνεται μόνο όταν ο Ερμής στις προηγούμενες εκλογές ήταν σε φάση σκιάς, αναδρομής, απελευθέρωσης ή ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο. Σε περιπτώσεις συγκυβέρνησης θεωρούμε ότι υπάρχει διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης αν το κόμμα που βγήκε πρώτο στις προηγούμενες εκλογές ξαναβγαίνει πρώτο και στις επόμενες. Δεν υπολογίζουμε δηλαδή αν το πρώτο κόμμα είχε αυτοδυναμία για σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης.

Ας δούμε κατά πόσο η παραπάνω υπόθεση με τα δύο της σκέλη επιβεβαιώνεται από τις βουλευτικές εκλογές που έχουν διεξαχθεί από τη μεταπολίτευση και μετά. Οι ζωδιακές θέσεις που θα αναφερθούν παρακάτω είναι υπολογισμένες με ώρα 7 μ.μ. που είναι η συνήθης ώρα που κλείνουν οι κάλπες. Ο αριθμός των εκλογών που οδήγησαν σε σύσταση κυβέρνησης, όσο βραχύβια και αν ήταν αυτή, είναι 15 στο σύνολο ξεκινώντας από τις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974 και φτάνοντας μέχρι τις πιο πρόσφατες εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η θητεία των ελληνικών κυβερνήσεων από τη μεταπολίτευση και μετά διαρκεί κάτι λιγότερο από 3 χρόνια.

Εξέταση του πρώτου σκέλους της υπόθεσης

Ας εξετάσουμε πρώτα κατά πόσο ευσταθεί το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, κατά πόσο δηλαδή οι εκλογές από το 1974 μέχρι σήμερα διεξάγονται με τον Ερμή κοντά σε ένα από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά σημεία, παρόμοια δηλαδή με τη φάση του Ερμή στο ωροσκόπιο της Ελλάδας που αντιστοιχεί σε ένα από αυτά τα σημεία. Συνολικά, από τις 15 φορές που εκλογές οδήγησαν σε σχηματισμό κυβέρνησης ο Ερμής βρέθηκε κοντά σε ένα από τα έξι κομβικά σημεία στις 14 εξ αυτών, δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία (93%) των περιπτώσεων. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν έναν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στήριξης στο πρώτο σκέλος της υπόθεσής μας. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά με χρονολογική σειρά.

 1. 17 Νοεμβρίου 1974: Ήλιος στις 24º58΄ και Ερμής σε φάση απελευθέρωσης στις 7º48΄. Ο Ερμής απείχε λιγότερο από 3º από το κομβικό σημείο της απελευθέρωσής του που θα γινόταν στις 10º33΄ στις 19 Νοεμβρίου 1974.Chart 17 11 1974
 2. 20 Νοεμβρίου 1977: Ήλιος στις 28º16΄ και Ερμής στις 16º08΄ πριν από τη φάση της σκιάς του. Ο Ερμής απείχε 5º από το κομβικό σημείο της εισόδου στη σκιά του που θα γινόταν στις 21º08΄ στις 24 Νοεμβρίου 1977.Chart 20 11 1977
 3. 18 Οκτωβρίου 1981: Ήλιος στις 25º13΄και Ερμής στις 24º37΄σε φάση κατώτερης συνόδου με Ήλιο. Ο Ερμής βρισκόταν κοντά σε δύο κομβικά σημεία: α) απείχε λιγότερο από 1º από το κομβικό σημείο της κατώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που είχε γίνει την ίδια ημέρα στις 24º57΄ και β) απείχε λιγότερο από 7º από το κομβικό σημείο της ορθοδρόμησής του που θα γινόταν στις 18º15΄ στις 27 Οκτωβρίου 1981. Αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι οι εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 ήταν οι πρώτες μετά τη μεταπολίτευση που πραγματοποιήθηκαν με Ερμή ανάδρομο.Chart 18 10 1981
 4. 2 Ιουνίου 1985: Ήλιος στις 12º02΄ και Ερμής στις 6º00΄ σε φάση ανώτερης συνόδου με Ήλιο. Ο Ερμής απείχε περίπου 10º από το κομβικό σημείο της ανώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που θα γινόταν στις 16º46΄ στις 7 Ιουνίου 1985.Chart 2 6 1985
 5. 18 Ιουνίου 1989: Ήλιος στις 27º22΄ και Ερμής σε φάση απελευθέρωσης στις 4º38΄. Ο Ερμής απείχε περίπου 2º από το κομβικό σημείο της απελευθέρωσής του που θα γινόταν στις 6º51΄ στις 20 Ιουνίου 1989.Chart 18 6 1989
 6. 5 Νοεμβρίου 1989: Ήλιος στις 13º15΄ και Ερμής στις 10º08΄ σε φάση ανώτερης συνόδου με Ήλιο. Ο Ερμής απείχε περίπου 8º από το κομβικό σημείο της ανώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που θα γινόταν στις 18º20΄ στις 10 Νοεμβρίου 1989. Chart 5 11 1989
 7. 8 Απριλίου 1990: Ήλιος στις 18º33΄ και Ερμής στις 6º53΄ πριν από τη φάση της σκιάς του. Ο Ερμής απείχε μόλις 1º από το κομβικό σημείο της εισόδου στη σκιά του που θα γινόταν στις 7º55΄ την επομένη των εκλογών, δηλαδή στις 9 Απριλίου 1990.Chart 8 4 1990
 8. 10 Οκτωβρίου 1993: Ήλιος στις 17º24΄ και Ερμής στις 12º01΄ σε φάση σκιάς. Ο Ερμής απείχε λιγότερο από 6º από το κομβικό σημείο της εισόδου στη σκιά του που είχε γίνει στις 6º31΄ στις 6 Οκτωβρίου 1993. Chart 10 10 1993
 9. 22 Σεπτεμβρίου 1996: Ήλιος στις 29º55΄και Ερμής σε φάση αναδρομής στις 20º20΄. Εδώ ο Ερμής βρισκόταν κοντά σε δύο κομβικά σημεία: α) απείχε λιγότερο από 2º από το κομβικό σημείο της ορθοδρόμησής του (που θα γινόταν στις 19º00΄ στις 26 Σεπτεμβρίου 1996 και β) απείχε λιγότερο από 5º από το κομβικό σημείο της κατώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που είχε γίνει στις 24º54΄ στις 17 Σεπτεμβρίου 1996. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκλογές της 22ης Σεπτεμβρίου 1996 ήταν οι δεύτερες μετά την μεταπολίτευση που πραγματοποιήθηκαν με Ερμή ανάδρομο.Chart 22 9 1996
 10. 9 Απριλίου 2000: Ήλιος στις 20º06΄ και Ερμής στις 25º05΄ μετά από φάση απελευθέρωσης. Ο Ερμής απείχε λιγότερο από 8º από το κομβικό σημείο της απελευθέρωσής του που είχε γίνει στις 17º10΄ στις 3 Απριλίου 2000.Chart 9 4 2000
 11. 7 Μαρτίου 2004: Ήλιος στις 17º27΄ και Ερμής στις 20º48΄ σε φάση ανώτερης συνόδου με Ήλιο. Ο Ερμής απείχε περίπου 7º από το κομβικό σημείο της ανώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που είχε γίνει στις 13º50 στις 4 Μαρτίου 2004.Chart 7 3 2004
 12. 16 Σεπτεμβρίου 2007: Ήλιος στις 23º24΄και Ερμής στις 16º29΄ πριν από τη φάση της σκιάς του. Ο Ερμής απείχε περίπου 7º από το κομβικό σημείο της εισόδου στη σκιά του που θα γινόταν στις 23º21΄ στις 22 Σεπτεμβρίου 2007.Chart 16 9 2007
 13. 4 Οκτωβρίου 2009: Ήλιος στις 11º33΄ και Ερμής σε φάση απελευθέρωσης στις 23º46΄. Ο Ερμής απείχε περίπου 2º από το κομβικό σημείο της ορθοδρόμησής του που είχε γίνει στις 21º36΄ στις 29 Σεπτεμβρίου 2009.Chart 4 10 2009
 14. 25 Ιανουαρίου 2015: Ήλιος στις 5º23΄ και Ερμής σε φάση αναδρομής στις 15º31΄. Εδώ ο Ερμής βρισκόταν κοντά σε δύο κομβικά σημεία: α) απείχε λιγότερο από 2º μακριά από το κομβικό σημείο της αναδρόμησής του που είχε γίνει στις 17º31΄ στις 21 Ιανουαρίου 2015 και β) απείχε λιγότερο από 6º από το κομβικό σημείο της κατώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που θα γινόταν στις 10º20΄ στις 30 Ιανουαρίου 2015. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ήταν οι τρίτες κατά σειρά μετά την μεταπολίτευση που πραγματοποιήθηκαν με Ερμή ανάδρομο. Να σημειωθεί επίσης ότι είναι οι μοναδικές εκλογές, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, όπου ο Ερμής βρέθηκε στο ίδιο ζώδιο και οίκο και περίπου σε ίδια φάση με τον γενέθλιο Ερμή της Ελλάδας.Chart 25 1 2015Η μοναδική περίπτωση που δεν επιβεβαιώνει το πρώτο σκέλος της υπόθεσής μας, ότι δηλαδή οι εκλογές από το 1974 μέχρι σήμερα διεξάγονται με τον Ερμή κοντά σε ένα από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά σημεία, είναι οι εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 που πραγματοποιήθηκαν με τον Ήλιο στις 26º51΄ και τον Ερμή στις 18º13΄.

Chart 17 6 2012

Πραγματοποιήθηκαν δηλαδή με τον Ερμή αρκετά απομακρυσμένο από την προηγούμενη ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή, η οποία είχε γίνει στις 6º35΄ στις 27 Μαΐου 2012, αλλά όχι τόσο απομακρυσμένο από την επόμενη είσοδο του σε φάση σκιάς, η οποία θα γινόταν στην 1º25΄ στις 27 Ιουνίου 2012, μόλις 10 μέρες μετά τις εκλογές και 13º μακριά.

Έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι διεξήχθησαν με τον Ήλιο στην ίδια ακριβώς μοίρα που είχαν διεξαχθεί οι εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989. Παρόμοια με εκείνες τις εκλογές όπου είχε βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία χωρίς αυτοδυναμία και είχε συνεργαστεί με τον τότε Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, έτσι και στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη χωρίς αυτοδυναμία και συνεργάστηκε με το ΠΑ.ΣΟ.Κ και τη ΔΗΜ.ΑΡ. ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι οι εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 διεξήχθησαν με Αφροδίτη ανάδρομη σε ζώδιο του Ερμή, στους Διδύμους συγκεκριμένα. Αυτή η πλανητική συγκυρία σαφώς και αναφέρεται στην ασυνήθιστη συμμαχία που θύμιζε μάλιστα παρελθοντική συμμαχία, εκείνη του 1989. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές του Ιουνίου του 2012 πραγματοποιήθηκαν με τον Ερμή αρκετά απομακρυσμένο από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά σημεία, η αναδρομή της Αφροδίτης σε δικό του ζώδιο ενδέχεται να λειτούργησε ως το απαραίτητο αντιστάθμισμα για την πραγματοποίησή τους.

Εξέταση του δεύτερου σκέλους της υπόθεσης

Πάμε τώρα να εξετάσουμε το δεύτερο και πιο ενδιαφέρον σκέλος της υπόθεσής μας, ότι δηλαδή για να επιτευχθεί διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης θα πρέπει στις ακριβώς προηγούμενες εκλογές ο Ερμής να βρίσκεται σε φάση σκιάς, αναδρομής, απελευθέρωσης ή ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο. Η εξήγηση είναι ότι έτσι αφήνεται περιθώριο για «αναθεώρηση» και άρα για «επ-αν(α)-εκλογή» της ίδιας κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Αυτό συνάδει και με την «επανεκλογή» του Ιωάννη Καποδίστρια στο Γ΄ Πρωτόκολλο το οποίο ακολούθησε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου που είχε υπογραφεί με Ερμή σε φάση απελευθέρωσης 3º μακριά από τη μοίρα της ορθοδρόμησής του.

Από τις 15 φορές που εκλογές οδήγησαν σε σχηματισμό κυβέρνησης δεν υπολογίζουμε τις τελευταίες της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς δεν έχουν υπάρξει ακόμη επόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ των τελευταίων εκλογών και των επόμενων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε περιπτώσεις συγκυβέρνησης θεωρούμε ότι υπάρχει διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης αν το κόμμα που βγήκε πρώτο στις προηγούμενες εκλογές ξαναβγαίνει πρώτο και στις επόμενες. Έτσι λοιπόν, το δείγμα μας αποτελείται από 14 εκλογικές αναμετρήσεις εκ των οποίων οι 13 πράγματι οδήγησαν ή δεν οδήγησαν σε διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης σύμφωνα με την υπόθεσή μας. Δηλαδή, στη συντριπτική πλειοψηφία (93%) των περιπτώσεων η επανεκλογή εξαρτήθηκε από το αν ο Ερμής βρισκόταν σε φάση σκιάς, αναδρομής, απελευθέρωσης ή ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο. Όποτε ο Ερμής δεν βρέθηκε σε μια από αυτές τις φάσεις, η κυβέρνηση που εκλέχτηκε δεν επανεξελέγη στις εκλογές που ακολούθησαν. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν έναν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στήριξης και στο δεύτερο σκέλος της υπόθεσής μας. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά με χρονολογική σειρά.

 1. 17 Νοεμβρίου 1974: Ήλιος στις 24º58΄ και Ερμής σε φάση απελευθέρωσης στις 7º48΄. Είχαμε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση απελευθέρωσης, θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές όπως και πράγματι συνέβη.
 2. 20 Νοεμβρίου 1977: Ήλιος στις 28º16΄ και Ερμής στις 16º08΄ πριν από τη φάση της σκιάς του. Είχαμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Εφόσον ο Ερμής ήταν πριν από τη φάση της σκιάς του, δεν θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία δεν επανεξελέγη στις επόμενες εκλογές.
 3. 18 Οκτωβρίου 1981: Ήλιος στις 25º13΄και Ερμής στις 24º37΄σε φάση κατώτερης συνόδου με Ήλιο. Είχαμε την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση κατώτερης συνόδου με τον Ήλιο, θα περιμέναμε επανεκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ στις επόμενες εκλογές όπως και πράγματι συνέβη.
 4. 2 Ιουνίου 1985: Ήλιος στις 12º02΄ και Ερμής στις 6º00΄ σε φάση ανώτερης συνόδου με Ήλιο. Είχαμε επανεκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως, ο Ερμής ήταν στα όρια της ανοχής των 10º από το κομβικό σημείο της ανώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που θα γινόταν στις 16º46΄ στις 7 Ιουνίου 1985 κι έτσι δύσκολα θα περιμέναμε επανεκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις επόμενες εκλογές. Πράγματι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν επανεξελέγη στις επόμενες εκλογές.
 5. 18 Ιουνίου 1989: Ήλιος στις 27º22΄ και Ερμής σε φάση απελευθέρωσης στις 4º38΄. Είχαμε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Τζανή Τζαννετάκη. Η Ν.Δ. όμως δεν είχε αυτοδυναμία κι έτσι συγκυβέρνησε με τον τότε Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση απελευθέρωσης, θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές όπως και πράγματι συνέβη.
 6. 5 Νοεμβρίου 1989: Ήλιος στις 13º15΄ και Ερμής στις 10º08΄ σε φάση ανώτερης συνόδου με Ήλιο. Είχαμε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, πάλι όμως χωρίς αυτοδυναμία, κι έτσι σχηματίστηκε οικουμενική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Ξενοφώντα Ζολώτα. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο, θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές όπως και πράγματι συνέβη.
 7. 8 Απριλίου 1990: Ήλιος στις 18º33΄ και Ερμής στις 6º53΄ πριν από τη φάση της σκιάς του. Είχαμε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη φορά με αυτοδυναμία, και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εφόσον ο Ερμής ήταν πριν από τη φάση της σκιάς του, δεν θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία δεν επανεξελέγη στις επόμενες εκλογές.
 8. 10 Οκτωβρίου 1993: Ήλιος στις 17º24΄ και Ερμής στις 12º01΄ σε φάση σκιάς. Είχαμε εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση σκιάς, θα περιμέναμε επανεκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις επόμενες εκλογές όπως και πράγματι συνέβη.
 9. 22 Σεπτεμβρίου 1996: Ήλιος στις 29º55΄και Ερμής σε φάση αναδρομής στις 20º20΄ λιγότερο από 2º μακριά από το κομβικό σημείο της ορθοδρόμησής του. Είχαμε εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κώστα Σημίτη. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση αναδρομής, θα περιμέναμε επανεκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις επόμενες εκλογές όπως και πράγματι συνέβη.
 10. 9 Απριλίου 2000: Ήλιος στις 20º06΄ και Ερμής στις 25º05΄ μετά από φάση απελευθέρωσης. Είχαμε εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κώστα Σημίτη. Εφόσον ο Ερμής ήταν μετά από φάση απελευθέρωσης, δεν θα περιμέναμε επανεκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις επόμενες εκλογές. Πράγματι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν επανεξελέγη στις επόμενες εκλογές.
 11. 7 Μαρτίου 2004: Ήλιος στις 17º27΄ και Ερμής στις 20º48΄ σε φάση ανώτερης συνόδου με Ήλιο. Είχαμε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον νεότερο. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο, θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές όπως και πράγματι συνέβη.
 12. 16 Σεπτεμβρίου 2007: Ήλιος στις 23º24΄και Ερμής στις 16º29΄ πριν από τη φάση της σκιάς του. Είχαμε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον νεότερο. Εφόσον ο Ερμής ήταν πριν από τη φάση της σκιάς του, δεν θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία δεν επανεξελέγη στις επόμενες εκλογές.
 13. 4 Οκτωβρίου 2009: Ήλιος στις 11º33΄ και Ερμής σε φάση απελευθέρωσης στις 23º46΄. Είχαμε εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Γιώργο Παπανδρέου. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση απελευθέρωσης, θα περιμέναμε επανεκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις επόμενες εκλογές. Αν και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν βγήκε πρώτο στις επόμενες εκλογές, αντίθετα δηλαδή από αυτό που θα περιμέναμε, συμμετείχε στην επόμενη κυβέρνηση. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση παρέχεται εν μέρει υποστήριξη στο δεύτερο σκέλος της ερευνητικής υπόθεσής μας.
 14. 17 Ιουνίου 2012: Ήλιος στις 26º51΄ και Ερμής στις 18º13΄ εκτός φάσης σκιάς, αναδρομής, απελευθέρωσης ή ανώτερης συνόδου με Ήλιο. Είχαμε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά. Η Ν.Δ. όμως δεν είχε αυτοδυναμία κι έτσι συγκυβέρνησε με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη ΔΗΜ.ΑΡ. Εφόσον ο Ερμής ήταν εκτός φάσης σκιάς, αναδρομής, απελευθέρωσης ή ανώτερης συνόδου με Ήλιο, δεν θα περιμέναμε επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία δεν επανεξελέγη στις επόμενες εκλογές.
 15. 25 Ιανουαρίου 2015: Ήλιος στις 5º23΄ και Ερμής σε φάση αναδρομής στις 15º31΄λιγότερο από 2º μακριά από το κομβικό σημείο της αναδρόμησής του. Είχαμε εκλογική νίκη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και σχηματισμό κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. όμως δεν είχε αυτοδυναμία κι έτσι συνεργάστηκε με τους ΑΝ.ΕΛ. του Πάνου Καμμένου. Εφόσον ο Ερμής ήταν σε φάση αναδρομής, θα περιμέναμε στις επόμενες εκλογές επανεκλογή του πρώτου κόμματος, δηλαδή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., όποτε κι αν αυτές γίνουν και ανεξάρτητα από το αν το κόμμα θα έχει αυτοδυναμία.

Τελικά συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η ανάλυση των φάσεων του Ερμή κατά τις 15 εκλογικές αναμετρήσεις που οδήγησαν σε σχηματισμό κυβέρνησης στη μεταπολιτευτική Ελλάδα επιβεβαιώνει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τα δύο σκέλη της υπόθεσής μας και δείχνει ότι το ωροσκόπιο της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητο» στις φάσεις του.

Από τη μία, αναδεικνύεται ως αναγκαία, αλλά όχι ικανή, συνθήκη για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα το να είναι ο Ερμής κοντά σε ένα από τα τέσσερα κομβικά σημεία του κύκλου του (α. είσοδος στη σκιά του, β. αναδρόμηση, γ. ορθοδρόμηση και δ. απελευθέρωση από τη σκιά του) ή σε ένα από τα δύο κομβικά σημεία του κύκλου Ηλίου-Ερμή (κατώτερη ή ανώτερη σύνοδος).

Από την άλλη, αναδεικνύεται ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης το να είναι ο Ερμής σε φάση σκιάς, αναδρομής, απελευθέρωσης ή ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο στις ακριβώς προηγούμενες εκλογές.

Πέρα από την επιβεβαίωση των δύο σκελών της υπόθεσής μας, η παρούσα μελέτη φανερώνει και κάτι ακόμα. Η φάση του κύκλου Ηλίου-Ερμή κατά την οποία διεξάγονται οι εκάστοτε εκλογές σχετίζεται σημαντικά με το αν η κυβέρνηση που εκλέγεται είναι συντηρητική ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος Ηλίου-Ερμή χωρίζεται σε δύο βασικές φάσεις: σε αυτή που εγκαινιάζεται με την κατώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή και σε αυτή που εγκαινιάζεται με την ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή. Η ErinSullivan δίνει το όνομα του Προμηθέα στην πρώτη φάση και την αντιστοιχεί σε εκείνη τη φάση στον κύκλο Ηλίου-Σελήνης που ξεκινάει με τη Νέα Σελήνη, ενώ στην δεύτερη δίνει το όνομα του Επιμηθέα και την αντιστοιχεί σε εκείνη τη φάση στον κύκλο Ηλίου-Σελήνης που ξεκινάει με την Πανσέληνο. Έτσι, κατά την κατώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή έχουμε τη γέννηση μιας καινούριας ιδέας, η οποία αναπτύσσεται και επεκτείνεται κατά τη διάρκεια της φάσης Προμηθέα μέχρι να γίνει η ανώτερη σύνοδος από την οποία και μετά έχουμε την φάση Επιμηθέα, δηλαδή την φάση της καρποφορίας της όποιας ιδέας γεννήθηκε κατά την κατώτερη σύνοδο.

Από αυτή την άποψη, η φάση Προμηθέα είναι μια περίοδος νεωτερισμού και πειραματισμού με αποκορύφωμα την κατώτερη σύνοδο γιατί ο Ερμής είναι ακόμα ανάδρομος και άρα οι ιδέες που φέρνει είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες και διαφορετικές από το κανονικό. Σε αντίθεση, η φάση Επιμηθέα είναι μια περίοδος καρποφορίας και συγκομιδής, που ουσιαστικά δεν φέρνει κάτι καινούριο αλλά συντηρεί την όποια ιδέα φυτεύτηκε στην κατώτερη σύνοδο, δηλαδή στην εκκίνηση της φάσης Προμηθέα. Αναμφίβολα, το πιο «συντηρητικό» τμήμα της φάσης Επιμηθέα είναι αυτό που ξεκινάει με την ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή και που λήγει με την είσοδο του Ερμή στη σκιά του, καθώς από εκεί και πέρα ο Ερμής προετοιμάζει την αναθεώρηση που θα επιφέρει η επικείμενη αναδρομή του μαζί με την καινούρια και αρκετά πειραματική ιδέα που θα σηματοδοτήσει η επικείμενη κατώτερη σύνοδος Ηλίου-Ερμή.

Βάσει των παραπάνω θα περιμέναμε ότι τυχόν εκλογές που διεξάγονται με Ερμή στην ανάδρομη φάση Προμηθέα (δηλαδή από την κατώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή μέχρι την ορθοδρόμηση του Ερμή) θα οδηγούν στην ανάδειξη πιο προοδευτικών κυβερνήσεων. Αντίθετα, τυχόν εκλογές που διεξάγονται με Ερμή-Επιμηθέα ορθόδρομο πριν τη φάση της σκιάς του (δηλαδή από την ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή μέχρι την είσοδο του Ερμή στη σκιά του) θα οδηγούν στην ανάδειξη πιο συντηρητικών κυβερνήσεων.

Πράγματι, οι 6 από τις 8 εκλογικές νίκες του πιο συντηρητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κερδήθηκαν με τον Ερμή είτε σε ανώτερη σύνοδο (5/11/1989 και 7/3/2004) είτε πριν από τη φάση της σκιάς του (20/11/1977, 8/4/1990, 16/9/2007 και 17/6/2012). Αυτό σημαίνει ότι το 75% των εκλογικών επιτυχιών της Νέας Δημοκρατίας επετεύχθησαν με Ερμή-Επιμηθέα ορθόδρομο πριν τη φάση της σκιάς του. Αντίθετα, στις τρεις περιπτώσεις που είχαμε εκλογές με Ερμή στην ανάδρομη φάση Προμηθέα το αποτέλεσμα ήταν η ανάδειξη ενός πιο προοδευτικού κόμματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 18/10/1981 και στις 22/9/1996 και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις 25/1/2015). Αν και τυπικά οι τελευταίες εκλογές έγιναν με Ερμή στην ανάδρομη φάση Επιμηθέα, ο Ερμής απείχε λιγότερο από 6º από το κομβικό σημείο της κατώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή που θα γινόταν πέντε μέρες αργότερα. Άρα, θα μπορούσαμε να κατατάξουμε την εκλογή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην επιρροή της κατώτερης συνόδου Ηλίου-Ερμή, άρα στην επιρροή της ανάδρομης φάση Προμηθέα.

Έχει επίσης ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι καμία προοδευτική κυβέρνηση δεν εξελέγη με Ερμή-Επιμηθέα ορθόδρομο πριν τη φάση της σκιάς του όπως και καμία συντηρητική κυβέρνηση δεν εξελέγη με Ερμή σε ανάδρομη φάση Προμηθέα. Μάλιστα, για κάθε ανάδειξη προοδευτικής κυβέρνησης σε κατώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή έχουμε ανάδειξη συντηρητικής κυβέρνησης στην ακριβώς επόμενη ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή. Σχηματικά, έχει ως εξής:

Κατώτερη σύνοδος (’81): νίκη ΠΑ.ΣΟ.Κ. -> Ανώτερη σύνοδος (’89): νίκη Ν.Δ.

Κατώτερη σύνοδος (’96): νίκη ΠΑ.ΣΟ.Κ. -> Ανώτερη σύνοδος (’04): νίκη Ν.Δ.

Κατώτερη σύνοδος (’15): νίκη ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Άρα, σε μια ενδεχόμενη διεξαγωγή εκλογών με ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή θα περιμέναμε πιθανή ανάδειξη συντηρητικής κυβέρνησης. Σε μια επόμενη έρευνα καλό θα ήταν να μελετηθούν όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μετά για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα δύο σκέλη της υπόθεσής μας ευσταθούν και για την περίοδο πριν τη μεταπολίτευση. Τέλος, επιφυλασσόμαστε για επόμενο άρθρο όπου θα αναλύουμε επιπρόσθετες παραμέτρους, όπως τους κύκλους της Αφροδίτης και του Δία, για να εξηγήσουμε ακόμη καλύτερα γιατί οι εκλογές του 2012 αποτελούν την εξαίρεση που φαίνεται να επιβεβαιώνει τον κανόνα που προτείνουμε εδώ. Η ανάλυση των επιπρόσθετων παραμέτρων θα μας δώσει επιπλέον πληροφορίες για το πότε μπορεί να έχουμε πάλι εκλογές για τις οποίες θα προβλέπαμε επανεκλογή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σύμφωνα με το δεύτερο σκέλος της υπόθεσής μας.

Βιβλιογραφία: Erin Sullivan, Retrograde Planets: Traversing the Inner Landscape.

One thought on “Αστρολογία και Εκλογές στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα: Μέρος Ι – Γράφει ο Δρ. Βαγγέλης Πετρίτσης

 1. […] πρώτο μέρος της αστρολογικής μελέτης μας για τις εθνικ… υποστηρίξαμε τη θέση ότι το ωροσκόπιο της Ελλάδας […]

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.